Blog

długopis okulary i kalkulator

Jak ewidencjonuje się operacje gospodarcze w ramach uproszczonej księgowości?

Księgowość uproszczona jest alternatywną formą prowadzenia rachunkowości, przeznaczoną głównie dla małych przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. W Polsce najpopularniejsze formy księgowości uproszczonej to podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) oraz ewidencja przychodów dla osób opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Te formy księgowości są mniej skomplikowane i bardziej przystępne dla małych firm, pozwalając na łatwiejsze zarządzanie finansami i spełnianie wymogów podatkowych przy niższych kosztach administracyjnych. Księgowość w formie uproszczonej lub pełnej oferuje firma DB Księgowość, biuro rachunkowe z Wejherowa. Przyjrzyjmy się bliżej księgowaniu wedle uproszczonych zasad.

kalkulator i długopis na arkuszach finansowych

Roczne sprawozdania finansowe - co mają na celu i kto musi je sporządzać?

Prowadzenie każdego biznesu wiąże się z koniecznością wykonywania wszystkich powinności nakładanych przez istniejące regulacje, zwłaszcza jeżeli chodzi o określanie i odprowadzanie swoich zobowiązań podatkowych. By móc zrobić to prawidłowo, niezbędne okaże się jednak skorzystanie z profesjonalnej obsługi księgowej w postaci biura rachunkowego. W Wejherowie w zadaniach z tego obszaru specjalizuje się DB Księgowość, zajmująca się prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także księgowością oraz obsługą kadrowo-płacową. Ważną częścią obowiązków podatkowych jest właściwa sprawozdawczość finansowa. Przekonajmy się, z czym się ona wiąże.

księgowa przed komputerem

Zalety outsourcingu księgowości

Prowadzenie biznesu łączy się z koniecznością dostosowania się do istniejących przepisów, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wymogi formalne. Najważniejszym z nich okaże się rejestrowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, w jakich bierze udział konkretna firma. Jest to niezbędne m.in. do ustalania wysokości należności podatkowych z tytułu osiąganego dochodu czy dla odprowadzania podatku od towarów i usług. Nie byłoby to jednak możliwe bez właściwego zajęcia się rachunkowością konkretnego podmiotu. Zadanie to najczęściej zleca się doświadczonej księgowej. W Gdyni usługi tego typu wykonuje firma DB Księgowość, która zajmuje się zarówno prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i pełną księgowością oraz sprawami kadrowo-płacowymi i podatkiem VAT. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

pełna księgowość

Jak prowadzić pełną księgowość?

Każda firma musi dokumentować przeprowadzane przez siebie transakcje i rejestrować je w swoich księgach rachunkowych. W zależności od formy prawnej, w jakiej działa oraz wielkości uzyskiwanych przychodów, a w niektórych przypadkach również branży, w grę wchodzi księgowość uproszczona tj. podatkowa księga przychodów i rozchodów albo ewidencja przychodów, o ile przedsiębiorca spełnia dodatkowe warunki, co do wysokości osiąganych wpływów oraz charakteru swej branży. Alternatywą jest tzw. pełna księgowość. We wszystkich tych przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie współpraca z dobrym biurem rachunkowym. W Wejherowie wsparcia w tym zakresie udziela firma DB Księgowość, zajmująca się także obsługą kwestii płacowych i kadrowych. Przekonajmy się, co wiąże się z pełną księgowością i sprawdźmy, kto musi ją prowadzić.

dokumentacja

Podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością właściwego dokumentowania wszystkich przeprowadzanych operacji gospodarczych oraz prawidłowego naliczania i odprowadzania należności z tytułu podatków. Jeżeli firma zatrudnia pracowników, zakres obowiązków formalnych poszerza się i będzie obejmował także kwestie związane z płacami oraz sprawami kadrowymi. Ponieważ są one dość złożone i często dorównują pod tym względem zagadnieniom z dziedziny rachunkowości, najlepiej powierzyć je sprawdzonej księgowej. W Gdyni usługi tego rodzaju oferuje firma DB Księgowość, zajmująca się także prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub w zależności od potrzeb również pełną księgowością. Przekonajmy się, co łączy się z przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej.