Analizy i raporty finansowe

kalkulator i długopis na biurku

Przeprowadzamy szczegółowe analizy i opracowujemy raporty finansowe. Nasze działania pozwalają nie tylko we właściwy sposób rozliczyć się z krajowymi instytucjami, ale także pozyskać szczegółowe informacje dotyczące aktualnej kondycji firmy. Na tej podstawie przedsiębiorcy mogą podejmować odpowiedzialne i przemyślane decyzje biznesowe w przyszłości. Nasze opracowania składają się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych kluczowych informacji – podsumowania aktywów i pasywów oraz przychodów i wydatków.

 

Kto musi przedstawiać roczne sprawozdanie finansowe?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy podmiotów o zróżnicowanej działalności gospodarczej nie tylko w aspekcie jej rozmiarów, ale przede wszystkim w aspekcie przedmiotowym. W związku z tym ustawa zawiera szereg delegacji do wydania szczególnych zasad rachunkowości, uwzględniających specyfikę przedmiotową działalności gospodarczej jednostek. Dodatkowo delegacje ustawowe uprawniają określonych ministrów do określenia w drodze rozporządzenia wzorcowego planu kont.