Księgowość

Teczki

Zajmujemy się prowadzeniem księgowości zarówno pełnej, jak i uproszczonej. Zakres naszych działań dopasowujemy do realnych wymagań przedsiębiorców, uwzględniając szereg indywidualnych czynników.

 

Pełna księgowość

W ramach prowadzenia pełnej księgowości wykonujemy następujące czynności:

 • prowadzimy pełne księgi zgodnie z prawem bilansowym i przepisami prawa podatkowego,
 • sporządzamy politykę rachunkowości zgodnie z art. 10 uor,
 • wypełniamy deklaracje podatkowe i składamy deklaracje do stosownych organów,
 • prowadzimy ewidencje oraz rejestry środków trwałych, amortyzacji i wyposażenia,
 • ewidencjonujemy operacje gospodarcze,
 • sporządzamy sprawozdania dla celów GUS,
 • przygotowujemy sprawozdania do Urzędu Statystycznego,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe,
 • reprezentujemy klientów podczas kontroli z ZUS i US,
 • przygotowujemy i wysyłamy Jednolite Pliki Kontrolne,
 • przygotowujemy przelewy podatkowe,
 • wykonujemy różnorodne czynności w ramach zdalnej księgowości.

 

Uproszczona księgowość (PKPiR) Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Na uproszczoną księgowość składają się następujące czynności:

 • księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
 • przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie i wysyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych.

 

Ryczałt, karta podatkowa

Obsługujemy klientów rozliczających się w oparciu o ryczałt i kartę podatkową. Wówczas wykonujemy następujące zadania:

 • prowadzimy ewidencję podatkową ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzimy rejestry VAT i sporządzamy deklaracje VAT-7 / VAT-7K,
 • przejmujemy na siebie kontakty z urzędami w wyżej wymienionym zakresie.