Cennik

teczka na stole w biurze

Wynagrodzenie za wykonywane usługi ustalamy z Klientami indywidualnie podczas spotkania. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od potrzeb klienta.