Nadzór nad działem księgowości w miejscu prowadzenia działalności klienta

Papiery ułożone w rzędzie

Sprawujemy nadzór nad działem księgowym w siedzibie firmy klienta. Wykonujemy wówczas wszystkie obowiązki, które spoczywają na głównym księgowym. Obsługę w tym zakresie kierujemy do przedsiębiorców, którzy pomimo utworzenia wewnętrznego działu księgowego poszukują dodatkowego wsparcia. Weryfikujemy wówczas poprawność działania zatrudnionego zespołu i sprawdzamy zgodność dokumentacji z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu nasi klienci zyskują pewność, iż stan księgowości w ich firmie nie budzi żadnych zastrzeżeń, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem dodatkowego pracownika.

 

Czym zajmuje się główny księgowy?

W ramach nadzoru księgowego kontrolujemy postępy prac osób, działających w wewnętrznych strukturach firmy. Weryfikujemy poprawność wprowadzonych danych oraz opracowujemy dokumentację informacyjno-sprawozdawczą. W razie potrzeby analizujemy także poprawność działania wewnętrznego działu księgowego. Na podstawie pozyskanych informacji proponujemy później działania reorganizacyjne, pozwalające zoptymalizować koszty.