Kadry, płace, rozliczenie ZUS

Segregatory na półce

Na rzecz naszych klientów prowadzimy kadry i płace. W ramach obsługi rozliczamy więc koszty związane z zatrudnieniem realizowanym w strukturach przedsiębiorstwa. Wśród naszych głównych obowiązków można wymienić m.in.

  • prowadzenie akt osobowych,
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • opracowywanie umów o pracę i umów zlecenie,
  • sporządzanie list płac,
  • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników PIT-11,
  • zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • miesięczne rozliczenie ZUS.

 

Jakie są zalety outsourcingu kadr i płac?

Zachęcamy do skorzystania z naszych dodatkowych usług, ponieważ outsourcing kadr i płac niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim przedsiębiorca nie musi we własnym zakresie załatwiać wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem. Jest to duże udogodnienie zwłaszcza z uwagi na wciąż zmieniające się przepisy. Bez bieżącego aktualizowania wiedzy nietrudno bowiem o popełnianie błędów, które mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. Ponadto przedsiębiorca nie musi wówczas inwestować w dodatkowe miejsca pracy. Ze swojej strony zapewniamy bowiem specjalistyczną obsługę i niezbędne oprogramowanie.